Rozwijalnia MÓZGU

Rozumowanie indukcyjne.

Niedziela, 1. października 2017.

Rozumowanie indukcyjne, to nic innego, jak myślenie analogiczne. Polega na wyciąganiu wniosków, nie mając całego zbioru informacji (danych). Niejako można porównać je do zgadywanki, czy dopowiadania.


Jednak podlega ono pewnym zasadom i przyjmuje się, że istenieją 3 typy zadań indukcyjnych, które polegaja na:

 • uzupełnianiu serii (np.: mgr, dr, dr hab., ...?)
 • klasyfikowaniu (nóż, widelec, łyżka, ...?)
 • wnioskowaniu z analogii (dzieci do szkoły, jak pszczoły do ...?)

Dla twórczego myślenia najważniejsze jest wykorzystanie analogii, która pełni kilka funkcji:

 • ułatwia wyjaśnianie, przewidywanie, empatyczne rozumienie ludzi;
 • intensyfikuje proces uczenia się;
 • zapobiega egocentrycznemu poznawaniu świata z jego subiektywnego punktu widzenia;
 • pomaga w rozwiązywaniu problemów (wiedza z rozwiązania jednego problemu wykorzystywana jest w drugim problemie);
 • czyni perswazję bardziej skuteczną.

Rozumowanie przez analogię, to wykorzystywanie rozwiązań w dwóch różnych obiektach podobnych w strukturze wewnętrznej. Nstępuje to poprzez relacje, pomiedzy kilkoma elementami każdego członu analogii a nie jedynie jednej cechy. Takie rozumowanie wymaga, by analogie były trafne (oddają te same aspekty w dwóch porównujących obiektach) i odległe (łączyły odległe dziedziny wiedzy).


Technika tworzenia analogii:

 • określamy wewnętrzną strukturę obiektu (za pomocą znaków, symboli, schematów itp.);
 • tak zdefiniowaną relację odnajdujemy w niepowiązanych obszarach;
 • odpowiadamy na pytanie: Jaki obiekt zawiera w sobie przejawy zdefiniowanej wcześniej relacji?

Zapraszamy do ćwiczeń na FB.